Custom Built Software

JiP Software

JiP Software

Nowy adres biura i numery telefonów Szanowni Państwo

Chcielibyśmy poinformować, że od dnia 2 kwietnia zmienia się adres biura JiP Software oraz numery telefonów. Nowy adres to:

ul. Domaniewska 47
02-672 Warszawa


Numer telefonu na centralę: (22) 373 71 71
New head office & phone numbers Dear All

We wish to inform you that as of April 2nd, the new office address of JiP Software, is:

ul. Domaniewska 47
02-672 Warsaw
Poland


The new trunk line is: (+48 22) 373 71 71